Çevre Yönetim Planı

Hizmetler

Madencilik faliyetlerinize başlamadan önce doğru bir yatırım için gerekli olan çalışmaları yaparak; faaliyetlerinizin başından sonuna kadar karşınıza çıkacak teknik zorlukları , kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanarak siz yatırımcıları doğru bilgilendirip projenizi uluslararası standartlarda gerçekleştirmenizi sağlamaktayız. Faaliyet gösterecek Proje sahipleri; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, içeren ÇED Raporu nu Çevre ve Orman Bakanlığına sunmak zorundadırlar.

 

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.


ÇED Raporları 'nın ve Proje Tanıtım Dosyaları'nın Hazırlanması için, Firmamıza, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından "ÇED Raporu hazırlamaya yetkili" olduğunu belirtir "YETERLİK BELGESİ" verilmiştir.

 

Şirketimizin ana hizmet konuları arasında; Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme, Proje Tanıtım Dosyaları, ÇED sonrası (inşaat ve işletme aşamalarında) izleme, Çevre Yönetim Planlarının Hazırlanması vb yer almaktadır.
 

 • ÇED İzinleri
 • Çevre Görevlisi
 • Çevre İzni / Lisans / GSM
  • Çevre İzni
  • Çevre İzin ve Lisansı
  • İş Yeri Açma Çalıştırma Ruhsatı
  • Gıda Sicili / Üretim İzni
 • Maden Ruhsatları
  • Fizibilite Etüd Çalışmaları
  • Vaziyet Planları ve İmalat Haritaları
  • Arama Faaliyet Raporları
  • İşletme Projesi
  • İşletme Ruhsat ve İzinleri
  • Teknik Nezaretcilik
  • Orman İzinleri
  • Doğaya Yeniden Kazandırma ve Çevre Yönetim Planlar
 • Atık Yönetimi / Lisanslar
  • Katı Atık/Tehlikeli Atık Lisansları
  • Katı Atık Yönetimi ve Projelendirme
  • Tehlikeli Atık Yönetimi ve Projelendirme
  • Atık Azaltma ve Geri Kazanım Projeleri
  • Rehabilitasyon ve İyileştirme Projeleri
 • Su / Atıksu Arıtma
  • Atık Su Arıtma ve Projelendirme
  • Kullanma ve Proses Suyu Hazırlama
  • Evsel Atıksu Arıtma
  • Endüstriyel Atıksu Arıtma