Çevre Yönetim Planı

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 19.04.2019 tarih ve 30750 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince;

Mevcut yönetmeliğin 24 inci maddesinin a bendi “25 hektar ve üzeri arazi yüzeyinde (Kazı ve döküm alanı dahil) planlanan açık işletmeler,” olarak değiştirilmiştir.

Yeni değişiklikle birlikte - “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerin kapasite artışının 25 hektardan az olması halinde, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak ÇED Gerekli Değildir kararı alınabilmesi yönündedir.

 

Yönetmeliğin tamamı için:
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği