Çevre Yönetim Planı

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğine tabi olan atık bertaraf tesisleri için hazırlanacak uygulama projeleri ve uygulamalarına ilişkin uyulması gereken hususlar 2018/15 Sayılı Genelge ile ayrıntılandırılmıştır.

 

Bunun yanı sıra 2018/15 Sayılı Genelgede 18 nolu başlık altında İdari olarak; özelleştirilmiş veya özelleştirilecek olan termik santrallerine ait döküm sahalarının rehabilite edilerek iyileştirilmesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 8’inci maddesine ilişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca oluşturulan bir komisyon ile iş ve işlemlerin yürütüleceği belirlenmiştir. Teknik olarak ise bu sahaların mevcut durumlarının analiz edilerek iyileştirilip belli bir takvimde kapatılmasına yönelik bir plan ve kurumsal akademik raporun komisyona sunulması ve komisyonca yapılacak değerlendirme sonucunda sürecin yürütüleceği esasa bağlanmıştır.

 

Mitto Danışmanlık olarak, tüm teknik alt yapıya sahip mühendis kadromuz ile düzenli depolama tesislerine ilişkin ön fizibilite raporu, uygulama projesi ve buna bağlı teknik raporlar ile termik santrallere ait döküm sahalarının iyileştirme ve kapatma planları hazırlamaktayız.