Çevre Yönetim Planı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Yönetmeliği Uygulamalarına ilişkin 2015/03 Sayılı Genelge çıkmıştır. Genelge gereği, daha önceden “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınan arama faaliyetleri için ruhsat alanında herhangi bir genişletilme olamaması halinde ÇED Yönetmeliği kapsamında PTD hazırlanmayacaktır.