Çevre Yönetim Planı

Emisyon,Deşarj,Gürültü Kontrol İzinlerinizi Çevre İzni olarak Yeniletmelisiniz!


01.04.2010 itibariyle Emisyon, Deşarj ve Gürültü Kontrol izinlerinin birleştirilmiş “Çevre İzni” adı altında alınması gerekiyor.

Geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerinin alması gereken izinler de “Çevre Lisansı” adı altında birleştirildi.


Geçerlilik süresi 5 yıl olan izinlere “Çevre Yönetim Birimi” veya “Çevre Görevlisi” bulundurmayı tercih etmeyen firmalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ‘’Çevre Danışmanlık firmaları’’ aracılığıyla elektronik ortamda başvurabilmektedirler.