Çevre Yönetim Planı

Madencilik ve sondaj faaliyetleri ile ilgili olan projelerinize başlamadan önce ,bu çalışmaların yapılabilmesi için alınması gereken izinler konusunda büyük sorun oluşturan; yüzey sularının ve yer altı sularının seviyeleri, debileri ve mevcut kalitesi hakkında bilgi içeren hidrojeolojik etüt raporunuzu hazırlanması için gerekli izlemelere başladınız mı?
 

HİDROJEOLOJİ


AKİFER TESTİ SU KALİTESİ ÖLÇÜMÜ


POMPA TESTİ


SLUG TEST


SU KALİTESİNİ BELİRLEME


MADEN SUSUZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI


SONDAJ İÇİN YER ALTI SUYU ÇALIŞMALARI