Çevre Yönetim Planı

Çevre İzin ve Lisanslarını Almaya Hazırız


21/11/2008 tarihinde yayınlanan Çevre Denetim Yönetmeliği'nce ;

EK-I kapsamında kalan faaliyet sahipleri en geç 01.07.10 tarihine kadar

EK-II kapsamında kalan faaliyet sahipleri en geç 01.01.2011 tarihine kadar "Çevre Görevlisi" bulundurma ya da "Çevre Görevlisi Danışmanlığı" hizmeti almak zorundadırlar.