Çevre Yönetim Planı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1 ve EK-2’DE YERALAN ÇEVRE İZNİ VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİNE TABİ OLAN İŞLETME VE TESİSLERDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME
DUYURUSU devamı için lütfen tıklayınız...