Çevre Yönetim Planı

VAZİYET PLANLARI VE İMALAT HARİTALARI

 • Ölçekli maden prospeksiyonu zuhurların örneklenmesi ve haritaya işlenmesi
 • Jeolojik haritalama (yarı-detay harita yapımı, zuhurların örneklenmesi ve haritaya işlenmesi)
 • Detay jeolojik haritalama (mineralizasyon, alterasyon, eklem-kırık sistemi, tabakalanma vb. özelliklerin haritalanması)
 • Galeri-Kuyu jeolojisi
 • Topoğrafik haritaların hazırlanması
 • Termin ve restorasyon planlarının hazırlanması
 • İmalat haritaları hazırlanması
 • Halihazır haritalar hazırlanması
 • Kamulaştırma haritaları hazırlanması
 • Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama
 • Boykesit-enkesit çizimleri
 • Maden ruhsat sınır aplikasyonu
 • Orman müracaat sınır aplikasyonu
 • Arazi modeli oluşturulması