Çevre Yönetim Planı

Hizmetler

 

Madencilik ve enerji sektörlerindeki yatırımcılar; gerçekleştirilmesini planladıkları projenin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemler ile birlikte, seçilen yer ve teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesi konularını içeren ÇED Raporu ’nu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘na sunmak zorundadırlar.


Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz. ÇED Raporları 'nın ve Proje Tanıtım Dosyaları'nın Hazırlanması için, Firmamıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "ÇED Raporu hazırlamaya yetkili" olduğunu belirtir "YETERLİK BELGESİ" verilmiştir.


Şirketimizin ana hizmet konuları arasında; Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme, Proje Tanıtım Dosyaları, ÇED sonrası (inşaat ve işletme aşamalarında) izleme, Çevre Yönetim Planlarının Hazırlanması vb yer almaktadır.