Çevre Yönetim Planı

Kaynak Suları

Ambalajlı su sektörünün ve kaynak suyu ile su temin yapılan tesislerin çevresel risklere karşı korunması, risk analizlerinin belirlenerek yerinde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi. Debi tahmin çalışmalarının hesaplanarak sürdürülebilir miktarlarının raporlaması yapılmaktadır.