Çevre Yönetim Planı

Ön Fizibilite Çalışması

Ön fizibilte (Pre-Feasibility) çalışmaları ile cevher rezervinin maximum %30 hata payı içerecek şekilde belirlenmiş olması, uygulanacak olan üretim metoduna karar verilmesi, çıkarılacak olan tüvenan cevhere göre konsantre tesisinin belirlenmesi gibi temel durumlara karar verilmektedir. Bu temel durumlara göre finansal bir hesap yapılarak proje değerlendirilmesi yapılır.

Bu kapsamda Mitto olarak projeniz kapsamında ön fizibilite analizleri yaparak, proje detay karlılıkları göz önüne koyulur ve projenize yön vermeyi hedefler.