Çevre Yönetim Planı

KAPSAM ÇALIŞMASI

Kapsam çalışmaları (Scope) kapsamında genellikle ön sondaj numunelerine, maden alanındaki tecrübelere ve bilgiye dayalı varsayımlar ile cevher modeli tahmini yapılır ve bu cevher modeline göre ön piyasa araştırması yapılarak finansal açıdan madenin uygun olup olmamadığına karar verilir.

Bu kapsamda Mitto olarak projeniz doğmadan önce ön karlılık analizleri yapılması sağlanarak, ön fizibilite çalışmalarına geçilip geçilmemesi hakkında bir kapsam çalışması tarafınıza sunulur.