Çevre Yönetim Planı

KADEMELİ KAPATMA PLANI

Yığınların üst tabakaları suyun yerçekimi ile drenajına imkân verecek eğime sahip ve aynı zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şekilde biçimlendirilir. Bu şekildeki pasa oluşumlarında rehabilitasyon projesine ek olarak kademeli kapatma planı da düzenlenir.


Kademeli kapatma planı, pasa döküm ve atık barajı gibi döküm alanlarında orman ekosisteminin tesisi maksadıyla ağaçlandırma ve silvikültür tekniklerine uygun, iznin başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin alanının kapatılmasını takiben öngörülen nihai haline uygun olarak kapatılmasını ve tabiata kazandırılmasını gösterir plandır.


Firmamız bünyesinde barındırdığı uzman kadrosu ile 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince sunulması gereken kademeli kapatma planlarının hazırlanması hizmetlerini sunmaktadır.