Çevre Yönetim Planı

YERALTI İŞLETME TASARIMLARI VE FİZİBİLİTE RAPORLARI

Arama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler ışığında belirlenen cevher seviyeleri çeşitli programlar ile 3 boyutlu hale getirilerek üretim planlamasına hazır hale getirilmektedir. Elde edilen cevher kütlesinin, karakteristik özellikleri, cevher geometrisi detaylı olarak incelendikten sonra yeraltı işletme planlaması yapılabilmektedir.


Yapılacak yeraltı işletme tasarımları aşamasında ise;

  • Jeoteknik veri analizine bağlı optimum üretim metodunun seçimi, maden galerisine giriş çalışmalarının yapılması, yeraltı ulaşım rampalarının hedef mineralizasyonun doğrultu-eğimine göre tasarlanması, sınır tenör değerlendirilmelerinin yapılması
  • Üretim yöntemine bağlı olarak, kat arası planların geometrisinin cevher kütlesi ile uyumlu seviyelerinin belirlenmesi, üretim oranları - geri kazanımların - metal içeriklerinin değerlendirilmesi
  • Seçilen üretim yöntemine bağlı olarak galeri girişi ve kuyu seçimi karşılaştırmalı maliyet kıyaslamalarının yapılması
  • Pasa geri dolgu-çimentolu dolgu miktarlarının belirlenmesi ve avantaj-dezavantajlarının değerlendirilmesi
  • Uygun galeri kesitlerine bağlı olarak maden içi ekipmanların belirlenmesi
  • Yükseklik-uzunluk grafiklerine bağlı olarak tahkimat gereksinimlerinin belirlenmesi. Q sınıflama sistemi sonuçlarına dayanarak kazı profilindeki kaya cıvataları ara mesafelerinin belirlenmesi ve püskürtme beton gerekliliğinin araştırılması gibi bir çok konu değerlendirilerek projelendirme çalışmaları yürütülmektedir.


Mitto olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile yeraltı işletme tasarımları konusunda destek sunmaya ve yapılacak işletme fizibilite çalışmalarınızda gerekli optimizasyonları sağlayarak işletme yatırımlarınıza destek sunmaktayız.