Çevre Yönetim Planı

YERALTI SU ATIM-ELEKTRİK PLAN TASARIMLARI VE FİZİBİLİTE RAPORLARI

Yeraltı işletmesi üretim faaliyetleri kapsamında elde edilen veriler ışığında belirlenen kat planları çeşitli programlar ile 3 boyutlu hale getirilerek su atım ve elektrik plan tasarımları ön değerlendirmelerine hazır hale getirilmektedir. Yeraltı işletmesi için gerekli su miktarları, kullanılabilecek makine ve ekipmanlara göre gerekli elektrik güçleri detaylı olarak incelendikten sonra yeraltı su atım ve elektrik plan tasarımı planlaması yapılabilmektedir.


Yapılacak yeraltı işletme tasarımları aşamasında ise;

  • Yeraltı su atım planları, yüzdürme-çöktürme havuzları tank hacimlerinin belirlenmesi,
  • Akış miktarları ve hızlarının belirlenmesi, pompa basınç-yükseklik profilinin oluşturulması ve maliyet hesaplamaları,
  • Yeraltı elektrik dağıtım planlarının oluşturulması, uygun kablo seçimleri ve faz değişimleri, gerekli pano güçlerinin belirlenmesi ve maliyet hesaplamaları gibi özellikler göz önünde bulunarak bu planlar oluşturulmaktadır.


Mitto olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile yeraltı su atım-elektrik planı tasarımları konusunda destek sunmaya ve yapılacak işletme fizibilite çalışmalarınızda gerekli optimizasyonları sağlayarak işletme yatırımlarınıza destek sunmaktayız.