Çevre Yönetim Planı

ULAŞIM YOLU TASARIMLARI VE FİZİBİLİTE RAPORLARI

İşletme çalışmaları kapsamında elde edilen veriler ışığında belirlenen bütün maden tasarımlarına ait alanlar arasında çeşitli programlar ile 3 boyutlu hale getirilerek tesis, altyapı tesisi ve ocak alanları arasında servis yolları planlanmaktadır.


Yapılacak servis yolu tasarımları aşamasında ise;

  • Açık işletme ya da kapalı işletme madencilik faaliyetlerinin olduğu bölgeler ile bağlantı yollarının oluşturulması, yatay güzergâh kurblarının oluşturulması, düşey güzergah eğimlerinin belirlenmesi
  • Yol kazı-dolgu miktarları raporlarının alınması ve keşif metraj özetinin çıkarılması gibi işletme sürecinde hem işletme trafiğini etkileyecek, hemde işletme maliyetlerini etkileyecek kıstaslar göz önünde bulundurulmaktadır.


Mitto olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile ulaşım yolu tasarımları konusunda destek sunmaya ve yapılacak işletme fizibilite çalışmalarınızda gerekli optimizasyonları sağlayarak işletme yatırımlarınıza destek sunmaktayız.