Çevre Yönetim Planı

YERALTI HAVALANDIRMA TASARIMLARI VE FİZİBİLİTE RAPORLARI

Yeraltı işletmesi üretim faaliyetleri kapsamında elde edilen veriler ışığında belirlenen kat planları çeşitli programlar ile 3 boyutlu hale getirilerek havalandırma tasarımları ön değerlendirmelerine hazır hale getirilmektedir.


İşletmede çalışan kişi sayısı, toz faktörü ve kullanılabilecek ekipmanlar detaylı olarak incelendikten sonra yeraltı havalandırma planlaması yapılabilmektedir.


Yapılacak yeraltı havalandırma tasarımları aşamasında ise;

 • Havalandırma modellerinin hızlı ve detaylı bir şekilde oluşturulması
 • Havalandırma sistemlerinin makine ekipmanların güçlerine, kullanılabilirlik ve fayda yüzde değerlerine bağlı olarak hava miktarlarının belirlenmesi
 • Fan seçimi ve havayolu boyutlarının optimizasyonu
 • Vantilatörlerin üretim öncesi ve üretim sırasındaki günlük ilerlemelerinin belirlenmesi
 • Hava miktarları sınır değerlerin oluşturulması, toplam gerekli hava miktarının belirlenmesi,
 • Maksimum ve minimum hava hızlarının madenin gelişimine bağlı olarak sınır değerlerinin oluşturulması
 • Maliyet etkilerinin yaratılması ve güvenli havalandırma tasarımları
 • Sıcaklık, soğukluk ve nem tasarımları
 • Hava akımının kontrol edilmesi
 • Gazlar, kirleticiler ve toz patlamalarının simülasyonu
 • Maden yangınları ve acil senaryoların oluşturulması gibi işlemler göz önünde tutulmaktadır.


Mitto olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile yeraltı havalandırma tasarımları konusunda destek sunmaya ve yapılacak işletme fizibilite çalışmalarınızda gerekli optimizasyonları sağlayarak işletme yatırımlarınıza destek sunmaktayız.