Çevre Yönetim Planı

Hidrojeolojik Etüt, Karakterizasyon ve Su Temini ÇalışmalarıHidrojeolojik Etüt, Karakterizasyon ve Su Temini Çalışmaları

Mitto Danışmanlık Hidrojeoloji ekibi, Hidrojeolojik Etüt, Karakterizasyon ve Su Temini çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda; Arazi çalışmaları ve hidrojeokimyasal araştırmalar, düşey ve yatay sondaj ile su temini ile açılacak sondaj kuyularında kuyu başında denetmenlik hizmeti, kuyu lokasyonunda jeolojik birimlerin hidrojeolojik özelliklerine göre teçhiz dizaynının yapılması, geliştirilmesi (inkişafı), akifer testlerinin gerçekleştirilerek sürdürülebilir çekim debisinin tespiti ve raporlaması yapılır. Ayrıca ek olarak yüzey ve kaynak sularından su temini için yasal başvurularının hazırlanması süreçlerinin takip edilmesi hizmetlerinide üstlenir. Mitto Danışmanlık dinamik, hevesli ve uzman saha kadrosu ile sorunlarınıza en hızlı ve ekonomik çözümü sunar.