Çevre Yönetim Planı

ÇED GÖRÜŞÜ

ÇED Yönetmeliğindeki EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan veya ilk ÇED yönetmeliği tarihi olan Şubat 1993’ten önce faaliyete başlayan projeler için uygulanır. Valilik veya Bakanlıktan alınan “ÇED Kapsamı Dışındadır” yazısı ile süreç sonuçlandırılır.