Çevre Yönetim Planı

Maden Susuzlaştırma ve Basınçsızlaştırma Çalışmaları

Maden susuzlaştırma çalışmaları, gerek açık gerekse kapalı maden ocaklarında, ocağın çalışma ömrünü tehdit edecek yer altı suyunun, çalışma süresince alandan uzaklaştırılması amacıyla yapılan uygulamaları kapsamaktadır. Akifer testleri yapılıp etki yarıçapları belirlenen kuyulardan; yeraltı su tablasını istenilen seviyeye indirmek için gerekli debide su hesaplanarak, uygun çekimler gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen çekimler ile gerek toplama havuzlarına gerekse mevcut drenaj hatlarına su deşarjı sağlanmaktadır.