Çevre Yönetim Planı

HİDROJEOLOJİHİDROJEOLOJİ

Madencilik Faaliyetlerinin ve Su yönetiminin başarısı; hızlı, doğru, sistematik su izleme programına ve hidrojeolojik etütlere bağlıdır. Mitto Danışmanlık Hidrojeoloji mühendisleri ihtiyaçlarınızı değerlendirmek için sabırsızlar.


Mitto Danışmanlık Hidrojeoloji araştırmalarını; Jeoloji, Hidroloji, Hidrojeokimya, ekosistem, matematik, bilgisayar uygulamaları ve CBS entegrasyonu ile çok yönlü olarak gerçekleştirmektedir. Mitto Hidrojeoloji; İhtiyaç duyulan su miktarının, istenilen zaman aralığı için istenilen kalitede ve sürdürülebilir şekilde sağlanmasını hedefler.
 

Hizmetler

• Yasal Su İzleme Programları Ve Takibi 
• Hidrojeolojik Etüt Ve Değerlendirme
• Yeraltı – Yerüstü Suyu Etkileşim Araştırmaları 
• Yeraltı Suyu Arama ve Değerlendirme 
• Kuyu Dizaynı Ve Kurulumu 
• Akifer Testleri Ve Analizleri 
• Susuzlaştırma Hizmetleri 
• Su Yönetim Planları 
• Kirlilik Analizleri Ve Saha İyileştirme Çalışmaları 
• Jeofizik Araştırmaları 
• Nümerik Yeraltı Suyu Akım Modelleri 
• Hidrojeolojik Haritalama