Çevre Yönetim Planı

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi); belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Yeni proje ve potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirmesidir

Hizmetler Madencilik faliyetlerinize başlamadan önce doğru bir yatırım için gerekli olan çalışmaları yaparak; faaliyetlerinizin başından sonuna kadar karşınıza çıkacak teknik zorlukları , kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanarak siz yatırımcıları doğru bilgilendirip projenizi uluslararası standartlarda gerçekleştirmenizi sağlamaktayız. Faaliyet gösterecek Proje sahipleri; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, içeren ÇED Raporunu devamı

 

Haberler
Duyurular
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şahin Özdemir'in, "Madencilikte Finans ve UMREK" konulu yazısıı, Madencilik Türkiye Dergisi Temmuz sayısında yayımlandı.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete ’de yayımlandı.
PDAC 2019 'a katılım sağladık!
Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin 2018/15 Sayılı Genelge yayımlanmıştır!
Global Business Reports Turkey Mining 2018 röportajımız
26.05.2017 tarihli ÇED Yönetmeliğinde yapılan değişiklik
Forbes Türkiye ve Para dergilerinde MİTTO
SIMFE 2018 Sudan Madencilik Fuarı' na Katılım Sağladık
Minex 2018 İran Madencilik Fuarı' na katılım sağlayacağız
Türk madencilerin Kanada çıkarması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Birim Fiyat listesi yayınlandı!
PDAC 2018'e katılım sağladık
05.12.2017 tarihli 30261 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7061 Sayılı Kanun değişikliğiyle...
Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklama yayımlanmıştır!
Madencilik faaliyetleri kapsamında oluşacak çevresel etkilerin minimize edilmesi amacıyla yapılması gereken mühendislik çalışmaları ve çevresel önlemleri!
Maden Atıkları Yönetmeliği yürürlüğe girdi!
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete ’de yayımlandı!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016 Yılı Birim Fiyat Listesi yayınlandı
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği 2016/1 yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapasite artışı ve/veya genişletme yapılması planlanan projelere ilişkin 2015/03 Sayılı Genelge çıkmıştır!
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği 22.03.2015 tarih ve 29303 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı
Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.02.2015 tarih ve 6592 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
“Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği” yayımlandı
Yeni ÇED Yönetmeliği 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
Yeni Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
Maden arama faaliyetleri 27.02.2014 tarih ve 83 sayılı (2015/5 nolu) Genelge ile 01 Mart 2014 tarihinden itibaren Valiliklere devredilmiştir
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği 2014/1 yayınlandı
Madencilik ve sondaj faaliyetleri ile ilgili olan projelerinize başlamadan önce ,bu çalışmaların yapılabilmesi için alınması gereken izinler konusunda büyük sorun oluşturan; yüzey sularının ve yer altı sularının seviyeleri, debileri ve mevcut kalitesi hakkında bilgi içeren hidrojeolojik etüt raporunuzu hazırlanması için gerekli izlemelere başladınız mı?
Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
Atık Taşıma Tebliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama ve İşleme Tesislerinin Asgari Teknik Özellikleri ve Bu Tesislerde Uygulanacak İşlemler
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne Renk Parametresi Eklendi
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Yeni Çevresel Gürültüye Yönelik Değerlendirme
Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
2011 Çevre İdari Para Cezaları Bilgisi
Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Projelerinize Başlamadan Önce Karbon Kredi Sözleşmelerinizi İmzaladınız Mı?
Çevre ile ilgili yasal formlarınızı teslim ettiniz mi?
Yeni Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
Yeni Çevre İzin ve Lisanslarını Almaya Hazırız
Emisyon,Deşarj,Gürültü Kontrol İzinlerinizi Çevre İzni olarak Yeniletmelisiniz!
Önemli Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik düzenlemeleri gereği 30 Mart 2010'da 11 yönetmelik değişti.

Referanslarımızdan Bazıları
Faydalı Linkler
e.mevzuat | Mevzuat Bilgi Sistemi
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
T.C. Resmi Gazete
Çevrimiçi Çevre İzinleri
Çevre Bilgi Sistemi
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu)
YERMAM (Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği)